Projekty
Nawadnianie
Zagospodarowanie wody deszczowej
Oferujemy usługi miniładowarką BOBCAT S250

Przydomowa oczyszczalnia ścieków


    

W rozwiązaniu zastosowano oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki po dopływie do osadnika wstępnego ulegają sedymentacji i fermentacji osadu w trakcie grawitacyjnego przepływu. Po uśrednieniu i przeływie do komory napowietrzania ścieki są intensywnie napowietrzane za pomocą dyfuzora, do którego doprowadzane jest powietrze z dmuchawy.

W komorze napowietrzania odbywa się naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych. Po komorze napowietrzania ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza się na dnie stożkowatego dna , skąd nagromadzony osad jest cyklicznie zawracany do osadnika wstępnego. Ostatecznie ścieki można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego, studni chłonnej czy też do grunty poprzez drenaż rozsączający.

Oczyszczalnia wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania.


Zbiorniki bezodpływowe


Zbiorniki z polietylenu:Studzienki i nadstawki:Inne:Zapraszamy na nasza stronę www.aquagarden.pl.


«Powrót

C Copyright 2010 by: Automatyczne Systemy Nawadniania. Wszelkie prawa zastrzeżone

O firmie

Galeria

Kontakt

Oferta